Home

Welkom bij de sportclubs van Move United!

Via onze organisatie trachten we kleuters en hun ouders via drie verschillende trajecten wegwijs te maken in de wereld van de sport(clubs):` Wetenschappelijk onderzoek adviseert immers om kleuters niet lid te maken van één sportclub maar onder te brengen in een omgeving van veel afwisseling waar niet de competitie maar de algemene motorische ontwikkeling centraal staat.

Door dit gemeenschappelijk instroom model te voorzien, trachten we vier doelstellingen te bereiken: “He who sees only the goal does not see the way” (A. Zen proverb)