2e KK - 1e LJ: Aqua United

Werkwijze

Gedurende drie reeksen van 10 lessen komen acht vaardigheden die het fundament vormen voor “leren overleven” afwisselend bod en evolueren geleidelijk aan naar een zwemslag. De 8 vaardigheden voor “leren overleven”
  1. Afstoten van de muur
  2. Stuwen met de armen op buik en rug
  3. Stuwen met de benen op buik en rug
  4. Rotatie lengteas zonder hulp
  5. Watertrappen
  6. Aquatisch ademen
  7. Rotatie breedteas van buik- naar ruglig
  8. Hoofd naar de bodem brengen
Deze methode past helemaal in de manier waarop kleuters zich ontwikkelen. Op een speelse en ervaringsgerichte manier wennen ze aan het water en durven ze zich steeds meer op een natuurlijke en veilige manier voortbewegen in het water. Bovendien verwerven ze algemene motorische vaardigheden en specifieke basisvaardigheden die noodzakelijk zijn om nadien technisch onderlegd te leren zwemmen. Vanuit de belevingswereld van het kind bouwen we aan een degelijke basis voor een latere verdieping in de zwemsport. De leidraad voor deze sessies wordt gevormd door de nieuwe leerlijn die ontwikkeld werd door Baan 4 (een netwerk van zwemdeskundigen).

Didactiek

Impliciet leren

Aqua United gebruikt een 'open' manier van werken in een rijke leeromgeving. Er zijn meerdere oplossingen om een opdracht uit te voeren. Het kind kiest zijn uitdaging, zijn haalbare oplossing. Dat kan voor elk kind anders zijn. Dit toont zich bij uitstek in de leertuin waarbij discovery learning (het ontdekkend leren) centraal staat. Specialisten en praktici zijn het er al jàren over eens dat kinderen stukken beter leren wanneer ze zelf dingen kunnen ontdekken. Alleen viel er tot nu toe bijzonder weinig te ontdekken in een zwembad. Een nieuwe leeraanpak, gericht op zelfontplooing, vormt de basis van onze werkwijze. Tevens wordt een leerling gestuurde aanpak vooropgesteld. Dit wil zeggen, het kind bepaalt de snelheid waarmee lesgegeven wordt. De lesgever past zich aan.

Terug naar boven

Rol van de ouders

Ouders zijn vaak de vergeten partij. Voor hen is het nochtans van vitaal belang te weten dat hun kinderen van meetaf aan leren omgaan met noodsituaties en zichzelf leren redden. Daarover informeren wij hen zeer nauwgezet. Feedback naar de ouders staat bij ons centraal. We gebruiken ook ouders om bepaalde stappen, vooral rond angst, sneller te laten nemen en hierdoor de zelfredzaamheid te vergroten.

Voor kinderen is het leren wennen aan water een individueel proces. De ontspannen sfeer, de afwezigheid van omgevingsdruk, het minder benadrukken van prestaties zijn enkele troeven in het succesvol verwerven van deze watervaardigheden. Om die reden promoot Aqua United het stretch principe bij de ouders. GEEF uw kind voldoende TIJD om te wennen aan die nieuwe situaties die elkaar in een snel tempo opvolgen. Geef uw kind tijd om iets te vertellen (bijvoorbeeld via een tekening) en deel zijn nieuwe ervaringen. Laat kinderen het zwemmen niet als een "snel tussendoortje" ervaren, maar neem ook eens de tijd om met uw kind samen de waterpret te ervaren. Het is dus wenselijk om na één of twee fasen een korte "rekpauze of stretch" in te lassen. Kijk en luister naar de signalen van uw kind. Leren zwemmen is niet altijd zo evident als we zelf denken. Bij het ene kind gaat het supergemakkelijk, bij het andere verloopt het stroef en minder vlot. Toch willen wij er zijn voor beiden, maar onze vuistregel blijft duidelijk: elk kind moet er voldoende fun aan beleven.

Terug naar boven

Homogene groepen

We werken met afgelijnde instroom en uitstroomniveaus. Kinderen die het instroomniveau niet behalen, kunnen niet starten in de desgewenste fase. Kinderen die het uitstroomniveau niet behalen, kunnen niet doorstromen naar de volgende fase. Ofwel wordt een stretch geadviseerd (een periode overslaan), ofwel wordt voorgesteld om het klasje te herdoen. Via de wekelijkse feedback wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen in het leerproces zodat u op het einde van de reeks niet voor verrassingen komt te staan.

Terug naar boven