2e KK: BallenbosEen lichaam van een kind leent zich niet meteen tot het aanleren van voetco÷rdinatie met de bal, we leren eerst van nature onze handen gebruiken.

Speelse vormen waarbij kleuters op velerlei manieren de eigenschappen van verschillende soorten ballen (groot, klein, zacht, hard, weinig botsend, veel botsend,...) leren kennen, zijn daarom voor kinderen de ideale voorbereiding op eender welke balsport. We maken bij de oefeningen gebruik van een doel, hoepel, ring, net, blikken,... en trachten voortdurend hun fantasie en creativiteit te prikkelen.

Bij voorkeur combineren ze dit aanbod met multimove & aquamove op woensdag.