2e KK: Aquamove & MultimoveDe lessenreeksen van Aquamove en Multimove behandelen elk gedurende één trimester (12 weken) de fundamentele basisvaardigheden die nuttig zijn voor elke sport. Multimove doet dit in de sporthal, Aquamove op hetzelfde tijdstip in het water. Hier wordt de basis gelegd om het jaar nadien succesvol sportspecifieke technieken aan te leren. Ze zijn dus niet gewoon aan het ravotten maar oefenen onbewust vaardigheden in terwijl ze zich amuseren. Bewegen moet voor hen dolle pret zijn! Iedere les komen drie van onderstaande items aan bod:

Locomotorische controle
 1. Wandelen & lopen
 2. Klimmen
 3. Zwaaien
 4. Rotatie
 5. Glijden
 6. Springen & landen
Object-controle
 1. Vangen & werpen
 2. Slaan
 3. Trappen
 4. Dribbelen
 5. Heffen & dragen
 6. Trekken & duwen
Move United raadt aan dat – verspreid over een heel seizoen - deelnemers zowel een lessenreeks van multimove als van aquamove volgen. Zo zijn ze optimaal voorbereid om in het 3e kleuterklas sportkompas te starten.