Kleinschalig

Bij onze kampjes zetten we het creëren van een “thuisgevoel” voor ieder kind met stip op één. In kleine groepjes van maximaal twaalf leeftijdsgenoten, wordt uw kind de hele dag begeleid door twee vaste lesgevers. Hiermee wensen we de onderlinge vertrouwensband optimaal te laten groeien tijdens de 2-daagse. Geen doorschuifsysteem met steeds wisselende gezichten bij ons maar een vast lesgevers-duo dat jouw kind door en door leert kennen. Zij vormen ook het ideale aanspreekpunt voor de ouders.

Avonturen beleven !

Alle activiteiten worden opgebouwd rond een allesoverkoepelend thema. Zowel de in- en uitcheck, de spelletjes, de knutselactiviteiten als het bewegingsparcours ontsnappen niet aan onze inkleding. Zo zetten we maximaal in op de beleving van het kind. Ze spelen niet gewoon, ze beleven avonturen!

Rustig wakker worden .. en wat marge om uw kind te komen ophalen.

Onze kampjes starten om 09.00 u. Vanaf 08.00 u. voorzien we opvang waarbij ieder kind op zijn tempo kan wakker worden. Zo voorzien we zowel een rustig als een actief gedeelte. Niet iedereen is een ochtendmens, toch?! U mag erop rekenen dat ook dit gedeelte de fantasie reeds prikkelt en elementen van het thema bevat ...

We ronden iedere dag af omstreeks 16.00 u. Daarna voorzien we in een opvang tot 17.00 u.

GRATIS water & tussendoortjes

Wij vinden het heel belangrijk dat onze deelnemers voldoende drinken. Daarom krijgt iedere deelnemer bij aanvang van het kamp een gratis drinkbus die ze op het einde meekrijgen naar huis. Tijdens elke pauze, kunnen ze hiervan gebruik maken. Daarnaast voorzien we ook een stukje fruit (vm) en een koek (nm) in de pauze.