Move United vzw is een organisatie die zich als doel stelt om lokaal verankerde structuren te creëren die de stap naar de sportclub faciliteren & optimaliseren. 

Waar men vroeger veel langer in een ongedwongen sfeer bewoog (spelen in de tuin, ravotten op het platteland, fietsen op straat .. ), beginnen kinderen heden ten dage op zeer jonge leeftijd competitief te sporten in clubverband. Deze verschuiving in het jeugdsportlandschap heeft ervoor gezorgd dat de traditionele sportclubs die zich richten op één sport, niet langer op maat is van kleuters die hun eerste stapjes zetten in de sport. 

Rekening houdend met de nieuwe realiteit, ontwikkelt Move United specifieke trajecten, workshops en kampen die rekening houden met de specifieke noden van ieder kind en toelaten om “op maat” te werken. Ze vormen het DNA van ons aanbod.

  • Breed aanbod van vaardigheden dat "belevend bewegen" stimuleert
  • Fantasierijk
  • Procesgericht (zonder competitie)
  • Korte sessies met veel afwisseling
  • Maximalisatie sensorische prikkels: blote voeten, mix auditieve & visuele signalen, ..
  • Afwisselende leeromgevingen: sporthal, zwembad en outdoor

Om onze missie in de praktijk te kunnen brengen, is het essentieel dat we – in tegenstelling tot clubs die zich richten op één sport - een neutraal karakter bezitten. Dit creëert de noodzakelijke voorwaarde om een kind op het einde van ons aanbod zelf de keuze te laten maken voor een welbepaalde sport zonder dat hierbij andere invloeden & belangen spelen.

Een deel van de middelen die we genereren, investeren we om kwetsbare groepen hun weg naar ons aanbod te laten vinden:

  • Move United is een erkende UiTPAS-vereniging waardoor mensen met een kansenpastarief slechts 25% van het totale bedrag moeten betalen.

 

 

  • Via samenwerking met lokale centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), richt Move United vzw een specifiek aanbod in voor obese en motorisch minder sterke kinderen die in het reguliere aanbod vaak niet welkom zijn.
  • Move United is de trotse sportpeter van vzw Sportpret, een organisatie die via sport & ontspanning de levenskwaliteit en sociale ontwikkeling van kansarme kinderen bevordert.

 

We wensen met onze aanpak de blinde vlek in het jeugdsportlandschap weg te werken en het ideale instroom-model te creëren voor ieder kind dat start met sporten. Indien we erin slagen om IEDER kind te leiden naar de sport(en) van HUN dromen, dan is onze missie geslaagd !

 

De oprichters van Move United,

Geroen Verleysen & Evert Walravens

 

“He who sees only the goal does not see the way “
A. Zen proverb