Waarom een oriënteringsproef?

Met behulp van enkele testjes wordt er nagegaan in welk van de vier niveaugroepjes uw kind dient te starten. We kiezen bewust niet voor een indeling op basis van geboortedatum. De leeftijd van het kind is ondergeschikt aan het ontwikkelingsniveau. Inschrijven in een hoger of lager niveau zal alleen maar ten nadele zijn van het leerproces.

 

Hoe verloopt een oriënteringsproef?

PRESENTATIE OUDERS

Terwijl jullie een kort infomoment van een half uurtje over de gehanteerde werkwijze voorgeschoteld krijgen, kunnen de kinderen in de tussntijd ravotten op een bewegingsparcours. Onze allerjongsten zijn immers niet gemaakt om lang stil te zitten, is het niet?

 

OMKLEDEN

Na het infomoment, halen we uw zoon of dochter samen op om naar de kleedkamer van het zwembad te gaan. Er zijn aparte kleedhokjes voorzien zodat u zicht met de nodige privacy kan omkleden samen met uw kind. Denkt u vooraf eens aan een toiletbezoek?

 

DE ORIËNTERINGSPROEF

Voor we echt van start gaan, doen we eerst enkele opwarmingsspelletjes om een band te smeden met de kindjes en onze begeleiders in het water.

Tijdens het doorlopen van de proefjes, ontvangt u de nodige instructies van onze coördinator. Ter ondersteuning kan u tijdens de proeven bovendien rekenen op de medewerking van een begeleider in het water en een observator aan de zwembadrand.

Onder het toeziend oog van een begeleider, worden de proeven eerst ingeoefend door de (groot)ouders samen met hun kind. Ze staan in voor de veiligheid en vragen eventueel bijkomende uitleg aan één van de lesgevers. De begeleider waakt in die fase over de correcte uitvoering en geeft tips waar nodig.

Na het oefenmoment, neemt de begeleider de testjes af en communiceert de resultaten aan de observator aan de kant.

 

DE INSCHRIJVING VAN DE REEKS

De dag na de oriënteringsproef, ontvangt u in de voormiddag een mail met het niveau waarvoor u uw kind mag inschrijven. Vanaf 18.00 u. worden de inschrijvingen op onze website opengezet. Ook de kindjes die reeds deelnamen aan een lessenreeks, kunnen dan inschrijven. Zo heeft iedereen gelijke kansen om zijn of haar voorkeurstijdstip te kiezen.

 

DE EERSTE LES

Ieder kind krijgt de eerste les een badmuts in functie van het vastgesteld niveau. Voor de herkenbaarheid van de groepen en de veiligheid, dient uw kind ze iedere les op te hebben, voorzien van zijn of haar naam.